APPLIKATION- OCH WEBBUTVECKLING

Vi både skapar och vidareutvecklar din produkt, integrerar med befintligt system eller uppgraderar till ny teknisk arkitektur. All kod vi gör är lättläst, väldokumenterad, frigör tid och maximerar värdet.

VÅRA TJÄNSTER

Vi vägleder, ger råd och effektiviserar processen tills målet uppnås - hela vägen från idé och prototyp till snabb leverans av en MVP (applikationens första version).

Analys av idé och produktkrav

Vi kombinerar din idé med vår expertis inom mobil utveckling för att skapa en modern, fullfjädrad applikation. Tillsammans identifierar vi ert mervärde och skapar en väldefinierad funktionsbeskrivning.

UX och UI-design

Altoros bygger användarvänliga, intuitiva gränssnitt som guidar användaren till att utföra önskad åtgärd. Våra experter jobbar tillsammans med dig med att justera projektets visuella riktning, i full överenstämmelse med Apple Human Interface och Googles Material Design-riktlinjer - samt bästa praxis och branschstandard.

Appens prototyp

I nära dialog bygger vi tillsammans en prototyp som gör det enklare att visualisera och se helheten. Prototyper används ofta för att låta test användare utvärdera produkten, visa applikationen för investerare och underlätta för dig och utvecklingsteamet att kommunicera affärsmål och idéer.

Apputveckling

Våra utvecklare använder modern och väl beprövad applikationsarkitektur som garanterar skalbarhet och enastående prestanda. Dra nytta av vår erfarenhet och expertis för att bygga nästa generationens skräddarsydda appar och plattformar.

Kvalitetssäkring (QA) och testing

Vi har en stor testavdelning som försäkrar att applikationen körs problemfritt på alla enheter. Kvalitetssäkringen säkerställer att produkten fungerar korrekt och inte kraschar eller hänger sig under användningen.

Omarbetning av appen

Vi går igenom dina kravspecifikationer, din budget och projektets tidslinje. Sedan går våra mjukvaruarkitekter igenom appens arkitektur och tar bort funktioner som inte används, och bygger nya robusta lösningar för framtiden som är enkla att underhålla, skala och utöka med nya funktioner. Vi gör bara uppdateringar och justeringar som levererar äkta mervärde.

Stöd och underhåll

Vi erbjuder support och underhåll innan och efter applikationens lansering, vilket förbättrar dess produktivitet och stabilitet.

Utveckling av applikationer för mobil och webben

Våra utvecklare och projektledare hjälper ditt företag planlägga och utveckla allt från back-end system till applikationer för mobil och webben. Detta skapar ett enklare och bättre arbetsflöde i ditt företag. Altoros maximerar både dina resursers potential och projektets värdeökning.

UTDRAG UR VÅR PORTFÖLJ

Få reda på mer
Restaurangbokningstjänsten
Få reda på mer
Mobilvaruscanner
Få reda på mer
Informationsmeddelandesystemet för marknadsföring
Få reda på mer
Mycket skalbart system för DNA-analys
Få reda på mer
Automatisering av tidtabeller för läkare och patienter
Få reda på mer
Mobilbetalningssystem
Få reda på mer
Webbaserat system för återförsäljare
Tillbaka till alla kundcase
01/ 07
Restaurangbokningstjänsten
Beskrivning:

Restaurangbokningtjänsten hjälper till att förbättra servicekvaliteten genom att automatisera dagliga restauranghanteringsuppgifter samt bokningssystem. Den skrivbordsapplikationens del av appen gör det möjligt att se reserverade tabeller och datum i kalendern, söka efter lediga bord baserat på antalet gäster och ordna bord för att rymma fler personer.

Systemet hjälper till att förvandla engångsbesökare till vanliga kunder genom att spåra köphistorik, så att cheferna kan erbjuda personliga rabatter och tillägg. Det inbyggda fakturerings- och rapporteringssystemet garanterar full insyn i alla utgifter och inkomster. Webblösningen tillhandahåller bordsbokningstjänster via Internet. Webbapplikationen är integrerad med skrivbordskalendern och visar alla tillgängliga tabeller för ett visst datum/en viss tid.

Behovet:

Kunden tillhandahåller programvara för olika branscher. Deras strategi är att använda en modulär arkitektur för att snabbt sätta ihop heltäckande lösningar baserat på specifika behov hos varje enskilt företag. De resulterande mjukvaruprodukterna är tillgängliga under prenumeration och kan bestå av webbapplikationer, betalnings- och bokningssystem samt digital marknadsföring och branding-tjänster.

Utmaningarna:

Altoros team arbetade med ett delvis genomfört projekt vars arkitektur hade implementerats av ett annat företag.

Teamet granskade koden, åtgärdade fel och lagt till nya funktioner under en mycket begränsad tid. För att åstadkomma detta analyserade teamet färdiga komponenter och relationerna mellan dem. Sedan ritade de upp logiska kartor för att visualisera dessa relationer och beskrev hur varje komponent hade använts.

Lösningen:

Som ett resultat av refactoring, systemprestandan förbättrades avsevärt - vissa komponenter fungerade 10 gånger snabbare än tidigare. Men efter att restaurangbokningstjänsten lanserades i 24/7-läge upptäckte vi minnesläckor som påverkade den totala genomströmningen negativt. Dessa problem eliminerades snart för att säkerställa att tillgängliga resurser används på det mest effektiva sättet.

Resultatet:

Restaurangbokningstjänsten blev populär i Norden och används av kaféer och restauranger i Danmark, Sverige och Norge. Automatiserad bokning och effektiv användning av restaurangutrymme bidrog till att avsevärt förbättra orderhanteringens kvalitet och kvalitet.

Teknologier:

MS .Net, MS SQL Server, ASP.Net, MVC

Branscher:

Marknadsföring / e-handel, tillverkning

Projekt:

Skrivbord, webb

Tjänster:

Projektledning, utveckling, testning, design

Mobilvaruscanner
Beskrivning:

Lageraktiviteter, s.s. att kontrollera levererade varor med fakturor och checklistor, är inte bara tidskrävande utan också benägna för mänskliga fel att uppstå, om de görs manuellt. Mobile Goods Scanner eliminerar felaktigheter som uppstår när data matas in genom att registrera inkommande varor med streckkoder och ID. Android-applikationen är integrerad i kundens ERP-system och gör det möjligt för sina anställda att registrera ankomna varor, spåra lagret, behandla beställningar etc.

Behovet:

Cub Business Systems AB, en svenskbaserad mjukvaruleverantör, utvecklar applikationer som använder modern mobil teknik för att förbättra logistik och detaljhandelstjänster. Ett av deras huvudsakliga krav var att kombinera rik funktionalitet med enkelhet i en app för effektiv lagerhantering.

Utmaningarna:

Eftersom kunden regelbundet ändrade huvudprojektkraven, var teamet tvunget att vara flexibel och använda en metod som möjliggör förändringar under hela utvecklingscykeln.

Lösningen:

Teamet bestämde sig för att använda Agile-metoden så att klienten kunde spåra produktutveckling, testa nya funktioner och införa ändringar. Mycket uppmärksamhet ägdes åt användargränssnittet. Alla funktioner grupperades för att ge åtkomst till de funktioner som krävs.

Eftersom några av funktionerna krävde en PIN-kod, som lagrades på servern, måste teamet lösa problemet med serveruppdateringar. Ett anpassat skript skapades för att automatiskt uppdatera serverinställningarna med samma lösenord. Varje gång en ny version av projektet släpps laddas det upp till kundens webbplats. För att få en ny version av applikationen behöver användarna bara trycka på uppdateringsknappen.

Resultatet:

Applikationen gör det möjligt att kontrollera lager i realtid och påskynda lagerhanteringen avsevärt.

Teknologier:

MS .NET, iPhone, Android, Objective-C, Java

Branscher:

Transport och logistik

Projekt:

Mobil

Tjänster:

Utveckling, Kvalitetssäkring

Informationsmeddelandesystemet för marknadsföring
Beskrivning:

Återförsäljare var tvungen att starta olika e-postkampanjer manuellt för att förse distributörerna med relevant information om varor. Ofta placeras sådana brev automatiskt i skräppostmappen och når aldrig målgruppen. Informationsmeddelandesystemet för marknadsföring automatiserar spridning av distributionsinformation till leverantörer och gör det möjligt att skapa enskilda profiler för varje försäljningsställe. Med detta system kan chefer ange typ av produkt, pris, tid under vilken villkoren är giltiga osv. Det är möjligt att bifoga videofiler, presentationer eller andra dokument som säljrepresentanter kan behöva när de besöker en potentiell kund.

Kunden:

Kunden skapar programvara som möjliggör automatisering av marknadsföringskampanjer för att öka säljpersonalens effektivitet i olika företag.

Behovet:

Som sagt, företaget behövde ett system som å ena sidan skulle vara ganska flexibelt för att anpassa sig till eventuella förändringar i produktlinjer eller priser och å andra sidan lätt att använda. Teamet skulle utveckla ett användargränssnitt som skulle likna en e-postklient, eftersom marknadsföringspersonal är vana vid att arbeta med e-postverktyg.

Utmaningarna:

Systemet måste utformas för att upprätthålla mer än 100 000 användare samtidigt, med samma prestanda. Eftersom säljare använder både iPhones och iPads, som har olika skärmstorlekar, måste applikationen visas annorlunda på dessa enheter. Dessutom skulle teamet implementera olika layouter för en iPhone och iPad för att hålla användargränssnittet tydligt och läsbart när en mobiltelefon används. Kunden behövde en universell applikation som lika passar olika personer som bedriver marknadsföringsaktiviteter. Samma kod måste användas för att skapa applikationer för olika användargrupper, s.s. säljare, leverantörer, säljchefer osv.

Lösningen:

För att förbereda systemet för den snabba tillväxten tog teamet in den skalbara databasarkitekturen och föreslog att flytta backendservern till Amazon-molnet. Vi skapade olika mål i iOS-projektet och använde dem för att bygga fyra olika lösningar som har lite olika uppsättningar med funktioner. Detta tillvägagångssätt gjorde det möjligt för kunden att använda samma källkod för att leverera olika applikationer för leverantörer, säljare och andra användargrupper. Efter att ett meddelande har lästs på en iPhone-enhet, markeras det som nytt om det är läst från en annan enhet, till exempel en iPad. För att eliminera detta problem och förbättra användarupplevelsen implementerade teamet en komplex lösning som inkluderade inloggningssessionskontroll samt koll på informations relevans, oavsett vilken enhet som används. En användare kan loggas in i appen med flera enheter åt gången och informationen visas densamma på dem alla.

Resultatet:

Med Informationsmeddelandesystemet för marknadsföring spenderar säljchefer mindre tid på att förbereda sig för ett möte och skapa rapporter. All information behövs skickas till dem automatiskt, inklusive färdiga presentationer eller andra dokument relaterade till en affär. När mötet avslutas kan chefen ange om varorna har sålts eller inte i appens specialfält. Om affären misslyckas kan chefen ange orsaken till det. Som ett resultat samlas all denna information om varje affär på servern och i slutet av rapporteringsperioden byggs rapporten automatiskt.

Teknologier:

iOS, .NET, MS SQL, Objective-C, C #

Branscher:

Marknadsföring, Telekommunikation

Projekt:

Mobil

Tjänster:

Utveckling, Kvalitetssäkring

Mycket skalbart system för DNA-analys
Beskrivning:

Projektet är ett pyrosekvenseringssystem som möjliggör detektion och analys av högupplösta biomaterial för genetiska mutationer. Som ett resultat av samarbete med Altoros fick kunden:

 • Ett skalbart system som kan bearbeta 10 000+ DNA-prover åt gången (10 gånger mer än deras äldre ramverk).
 • Minskad tid på analys: förkortad från timmar till minuter.
 • En referensarkitektur för en rapporteringslösning baserad på öppen källkodsteknik, vilket sparar tusentals dollar på dyra BI-licenser.
Kunden:

QIAGEN är en global leverantör av prov- och analystekniker för molekylär diagnostik, tillämpad testning och akademisk / farmaceutisk forskning. Dess lösningar hjälper till att omvandla biologiskt material till värdefull molekylär insikt. Med huvudkontoret i Nederländerna, har bolaget 35 kontor över hela världen med mer än 4 000 anställda och 500 000+ kunder. Bolagets expertis sträcker sig till:

 • Nästa generations sekvensering (NGS), en metod som gör avkodning av genetisk information mycket enklare, snabbare och billigare än konventionella metoder.
 • Pyrosequencing, en högupplösningsteknik som möjliggör realtidsanalys av biomaterial för möjliga genetiska mutationer.
Behovet:

Kunden vände sig till Altoros för att förbättra sitt biotekniksystem som analyserar DNA-prover för mutationer i de tidiga stadierna. Det äldre verktyget duplicerade endast 1000 samplingar maximalt på grund av begränsat minne och CPU-limiteringar, och det tog fortfarande timmar (eller till och med dagar) att bearbeta rörledningen. Målet var att fixa prestandaflaskhalsar och möjliggöra linjär skalbarhet för bearbetning av 10 000+ bioprover åt gången.

Utmaningarna:

Vertikal skalning var inte längre ett alternativ eftersom det befintliga systemet redan fungerade på den överlägsna hårdvaran. Teamet utmanades också att identifiera de äldre koddelarna som möjliggör parallell bearbetning av DNA-prover med Hadoop. Slutligen borde systemet ha migrerat sömlöst till produktion.

Lösningen:

Våra Java-utvecklare arbetade tillsammans med kundens team och hjälpte till att installera och konfigurera Cloudera CDH 5.2 för distribuerad datalagring och beräkning. Klusterövervakning och profilering aktiverades med Cloudera Manager. Därefter har våra utvecklare skapat ett mini-ramverk - baserat på MapReduce-jobb - med anpassade partitionerare som möjliggör effektiv distribution av data mellan parallella uppgifter. Teamet har också byggt en omvandlare som transformerar binära variantfiler (prover) till Hadoop-sekvensformatet som krävs av HDFS-filsystemet. Dessutom designade vi en referensarkitektur för en förbättrad rapporteringslösning integrerad med Apache Spark. Våra experter föreslog att använda Spark SQL för att bevara rapporteringsmodulens befintliga struktur (SQL-baserad) och enkelt ändra datakällor om det behövs.

Resultatet:

Altoros har levererat ett mycket skalbart analytiskt system för avduplicering av genomprover - som en del av kundens analytiska plattform. Tusentals sjukhus och laboratorier världen över använder systemet för att upptäcka DNA-mutationer, vilket räddar tusentals liv. Analysen nu tar minuter, inte timmar; det möjliggör bearbetning av 10 gånger fler genomprover jämfört med det äldre systemets prestanda.

Altoros utvecklare har också föreslagit en referensarkitektur för uppdatering av en rapporteringslösning. Inspirerad av våra rekommendationer fortsatte kunden att förbättra systemet med öppen källkod för dataanalysteknologi, vilket så småningom gör det möjligt att spara tusentals dollar på dyra Oracle BI-licenser

Teknologier:

Java, Perl, Apache Hadoop, Apache Spark

Branscher:

Sjukvård

Projekt:

Webb

Tjänster:

Utveckling, Kvalitetssäkring

Automatisering av tidtabeller för läkare och patienter
Beskrivning:

Resultat av samarbetet kort sagt:

 • Hälsoinstitutet automatiserade tidskrävande och ineffektiva manuella processer kring tvååriga fysiska kontroller av företagsanställda i Norge.
 • Med den levererade automatiseringen kan avdelningen nu tillhandahålla sjukvårdskontroller till över 100 företag och kunna hjälpa till 750 000 patienter.
 • Baserat på tidig feedback från pilotanvändare arbetar kunden med att vitmärka systemet för att få en extra intäktskanal genom att erbjuda denna produkt till andra medicinska institutioner.
Kunden:

Bolaget grundades 1986 i Oslo, Norge. Det erbjuder flera medicinska tjänster: hälsokontroller, laboratorietester, kirurgiska operationer etc. Institutionen tillhandahåller också halvårsvisa kontroller för anställda i flera organisationer över hela landet.

Behovet:

Företagsanställda i Norge måste genomgå obligatoriska hälsokontroller två gånger om året. Vårdcentralen levererade denna tjänst till 20 företag. Inledningsvis genomfördes schemaläggningen manuellt via telefonsamtal och med hjälp av kalkylark. Detta var ineffektivt, tidskrävande och ledde till mänskliga fel och fel i scheman. Som ett resultat var det omöjligt att varken tillhandahålla en kvalitetsservice eller helt fokusera på andra dagliga rutiner. Under COVID-19-pandemin eskalerade dessa problem på grund av den ökade bördan för medicinsk personal.

För att utvidga sin verksamhet och tillgodose fler företagskunder förlitade sig bolaget på Altoros expertis för att automatisera schemaläggningsförfarandet.

Utmaningarna:

Under projektet fick teamet på Altoros ta itu med följande frågor:

Det var viktigt att se till att sjukvårdspersonal utan teknisk bakgrund enkelt kunde hantera uppgifter som tillägg av nya läkare, deras semester eller sjukfrånvaro osv. Avdelningen samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter om EU-medborgare, så systemet hade för att följa den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Lösningen:

Utvecklare på Altoros levererade ett webbaserat system som är utformat för att automatisera processen att schemalägga möten och skicka ut aviseringar. Våra utvecklare skapade ett manus som automatiskt tilldelar tillgängliga tidsluckor i en läkares schema till en patient.

Teamet gjorde det möjligt för företagsadministratörer att helt enkelt ladda upp en lista över anställda med deras kontaktuppgifter. Om en läkare eller en anställd finner tidsfristen olämplig, har de möjlighet att omplanera. Patienter kan göra detta helt enkelt via en länk i e-postmeddelandet som skickas ut av systemet.

Genom att tillhandahålla en intuitiv administratörspanel gjorde våra utvecklare det möjligt för läkare att enkelt lägga till nya läkare, spåra sina semestrar och sjukskrivningar, vilket minskar risken för motstridiga scheman eller frånvaro av en specialist.

Med hjälp av Amazon Lightsail såg utvecklingsteamet att systemet skalas upp för att rymma över 750 000 patienter för mer än 100 företagskonton.

För att överensstämma med GDPR implementerade utvecklare på Altoros en mekanism som begär en medarbetares samtycke för att lagra sin information. Samtycke kan återkallas när som helst, vilket resulterar i att informationen raderas på begäran.

För att förbättra transparensen och möjliggöra analys levererade vårt team rapportgenereringsfunktioner för läkare och företagsadministratörer. Till exempel kan läkare generera rapporter som illustrerar antalet möten inom en angiven tidsram.

För att meddela företagsanställda om den bestämda tidsluckan integrerade experter på Altoros Amazon Simple Email Service. Detta hanterar också alla andra meddelanden som skickas ut av systemet, inklusive patientenkäter för att samla sjukdomshistoria.

Resultatet:

Kunden automatiserade tidskrävande och ineffektiva manuella processer kring tvååriga fysiska kontroller i samarbetet med Altoros. Som ett resultat kan avdelningen nu tillhandahålla sjukvårdskontroller till över 100 företag för att betjäna upp till 750 000 företagspatienter. Nu kan vårdinstitutionen leverera en snabb service utan att avbryta sina andra dagliga rutiner, vilket sparar hundratals timmar för medicinsk personal.

I framtiden planerar kunden att vitmärka det levererade systemet och erbjuda det till andra medicinska organisationer som söker denna typ av automatisering och bygga en ytterligare intäktskanal.

Teknologier:

AWS, JavaScript, Node.js, React, PostgreSQL

Branscher:

Sjukvård

Projekt:

Mobil, webb

Tjänster:

Utveckling

Mobilbetalningssystem
Kunden:

En leverantör av e-handel och betalningsprodukter för både amerikanska och världsmarknader. Dess expertis inom elektronisk fakturering och mobil marknadsföring lockar kunder från teknik, finans, detaljhandel och andra branscher. Företaget levererar online- och mobilplånboksfunktionalitet för ett antal av de mest globalt erkända varumärkena, vilket säkerställer att miljontals människor världen över använder sina appar.

Behovet:

Företaget mötte bristen på flexibla resurser för prototyp utveckling för en av de största kunderna inom en begränsad tidsram och produktutgivningsplaner. Appen ska ge användarna snabb åtkomst till närmaste butiker, vilket gör det möjligt att beställa och betala framåt direkt från sina mobiltelefoner. Tanken var att laga rätter i förväg - inom 15 minuter efter transaktionen.

Kunden ville också utöka funktionaliteten i sin mobila lösning för flera amerikanska banker. De förväntade sig möjliggöra kortlös kontantåtkomst från bankomater och påskynda QR-kodläsaren. (Användare av mobilbankapplikationer klagade över att läsprocessen för QR-koden var långsam och felaktig)

Utmaningarna:

Följande huvudutmaningar möttes under projektets genomförande:

 • Eftersom kundens mobilbetalningssystem och kundernas inköpstjänster (restauranger / banker) fungerar oberoende krävde detta korrekt integrering av användarkonton på båda sidor och realtidssynkronisering av betalningsdata (beställningar, historik etc.).
 • Alla transaktioner och kontouppgifter ska skyddas för att förhindra obehörig åtkomst och läckage.
Lösningen:

Altoros har tagit upp de största utmaningarna med följande lösningar:

 • Vårt team implementerade nödvändig logik för integration av betalningssystemkonton med inköpstjänsterna. Det inkluderade automatisk skapande av användarkonton för enkel inloggning, ifyllning av missade data / fält på båda sidor och synkronisering av dataöverföring via REST API och SDK.
 • Multifaktorautentisering lades till för säkra mobiltransaktioner. Förutom en standardregistreringsprocedur och ett lösenord för att logga in i systemet krävs en säkerhetskod för varje betalningstransaktion.
 • För att säkerställa maximalt skydd av känslig data återställer appen också motsvarande minnesceller direkt efter att betalningarna har gjorts. Det rensar också automatiskt alla fält innan programmet minimeras till facket - för att förhindra dataläckage via skärmdumpar.
 • Slutligen ersatte Altoros ingenjörer appens QR-kodbibliotek med ZBar och ZXing - för bättre prestanda för bankmärkta appar. Det ökade hastigheten på kortlös kontantåtkomst till bankomater.
Resultatet:

Samarbetet med Altoros hjälpte kunden att få en ny stor klient - en global snabbmatskedja. Efter att ha godkänt prototypen fortsatte de med att utveckla en fullständig version av applikationen med följande funktioner:

 • Förutom standardmenyn, användarprofilen och beställningsfunktionaliteten, har dess rika användargränssnitt en anpassad karta med multifunktionell datavisning, utökade alternativ för navigering i appen, flera valfria beställningar, möjlighet att spara orderinformation för ytterligare tidsbesparande ombeställning , etc.
 • Avancerad anpassning av en order levererades också. Användare aktiverades med ett flertal val av olika alternativ för sina smörgåsar. De kan välja en typ av bröd, smak, ost, kött och sås, samt lägga till extra komponenter eller lägga till fler grönsaker.
 • Applikationen används nu av tusentals människor över hela USA i dussintals restauranger. Kunden planerar också ytterligare expansion till andra länder. Slutligen ökade våra utvecklare avsevärt QR-kodhantering för bankmärkta appar, vilket förbättrade appens prestanda och kundnöjdhet.
Teknologier:

iOS, Objective-C, JavaScript, Rest API, SQLite

Branscher:

E-handel

Projekt:

Mobil

Tjänster:

Utveckling

Webbaserat system för återförsäljare
Beskrivning:

Ett webbaserat system som gör det möjligt för återförsäljare att samla in statistik om konsumenternas efterfrågan på sina produkter och justera sin försäljningsstrategi enligt dessa siffror. TapMap är ett nystartat företag som behövde en lösning för att synkronisera återförsäljarnas Point of Sale-system med onlinekonton. Lösningen måste inkludera ett webbsystem med information om lager och priser. Informationen skulle uppdateras dagligen och vara tillgänglig för kunder via gratis iPhone- och Android-appar. Kunderna skulle skanna streckkoder med sina smarttelefonkameror för att jämföra priser medan webbsystemet samlar in statistik och genererar rapporter för återförsäljare. Bortsett från det skulle sökningar och skanningar visas på en visuell karta i realtid.

Kunden:

TapMap är ett nystartat företag som behövde en lösning för att synkronisera återförsäljarens Point of Sale-system med ett onlinekonto. Lager och priser uppdateras dagligen i webbsystemet. Shoppare kan få tillgång till denna information med hjälp av en gratis app som fungerar på iPhone eller Android. Det gör att de kan jämföra priser genom att skanna streckkoder med den inbyggda kameran på en smartphone.

Behovet:

Webbsystemet samlar, bearbetar och genererar rapporter till återförsäljare när kunder söker och skannar produkter. Sökningar och genomsökningar visas på en visuell karta i realtid. I webbrapporter kan återförsäljare spåra shoppingtrenderna minut för minut för en enskild produkt eller hela lagret. De kan använda denna information ytterligare för produktens analys. En återförsäljare kan till exempel jämföra efterfrågan på Chardonnay i ett antal distrikt under en månad och prognostisera mängden vin som behövs för att vara i lager nästa månad. Man kan till och med beräkna den förväntade försäljningen och öppna en ny kassa i det område där efterfrågan har visat sig vara tillräcklig.

Utmaningarna:

För att samla in, bearbeta och visa statistiken i realtid måste systemet ha högsta prestanda och skalbarhet. Den befintliga lösningen var långsam och kunde inte tillgodose kundens växande behov.

Lösningen:

Vårt team analyserade arkitekturens lösning och hittade ett sätt att förbättra den. Förbindelserna mellan objekten optimerades, vilket förbättrade databasens struktur. Detta ökade prestandan kraftigt och gjorde det möjligt att skala lösningen bredvid oändligt.

Resultatet:

Kunden har utsetts till en av tre vinnare vid International EXPO 2011. Evenemanget hölls i hjärtat av Silicon Valley i Plug and Play Tech Center och var värd för världens ledande teknikexperter. IEXPO innehöll lovande startups som presenterade sina projektplatser för publiken.

Teknologier:

Ruby, Ruby on Rails, MongoDB, MySQL, SQLite

Branscher:

E-handel

Projekt:

Mobil

Tjänster:

Utveckling

KUNDER TILBAKEMELDINGER

“Vi rekommenderar Altoros för att snabbt bygga komplexa applikationer med banbrytande teknologier. Återigen bra jobb!”
Christopher Adorna, Sony
“Vi arbetar med Altoros-utvecklare som om de vore våra egna. Det är som att ha ett extra flexibelt kontor när det gäller bemanning. Utvecklarna har visat kreativitet och har en djup teknisk kompetens.”
Jarl Spandow, CEO
“Vi är mycket nöjda med Altoros. Företaget har medarbetare med god teknisk kompetens, god affärsförståelse och hög servicenivå. Altoros har visat stor flexibilitet och är lösningsorienterade. Vi skulle definitivt rekommendera dem till andra.”
Tor Erik Flatebø, CEO
“Vi har använt Altoros som tjänsteleverantör i flera år. De hjälper till att skapa nya tester och kvalitetsrutiner. Vi upplever Altoros som lösningsorienterade och professionella.”
Jostein Tuhus Sørli, CIO

MÖT VÅRA MEDARBETARE

Att samarbeta med Altoros innebär att anställa utvecklare som kan tillföra värde till ditt projekt med sitt unika kompetensområde. Låt oss presentera våra talanger och ledningsgruppen på Altoros:

Helen S

.NET Utvecklare / Lagledare

Alan O.

Full-stack JavaScript Utvecklare

Alex P.

Big Data Engineer / Lagledare

Violetta A.

Mobilutvecklare/ Lagledare

Julia E.

Mobile Developer

Andrei Yurkevich

President and CTO

Renat Khasanshyn

Founder and CEO

Jan-Terje Nordlien

Affärsutvecklare

Teknisk expertis

Företagsteam och webbtjänster
Programmeringsspråk och ramverk
Datalagring
Molnteknik
Testning och övervakning

Kontakt oss Få et tilbud

Jan-Terje Nordlien

Affärsutvecklare | Altoros

jan-terje@altoroslabs.se+(46) 108 88 63 48